Xưởng sản xuất gối mền 2 trong 1.


Mã: Pillow

Chúng tôi chuyên may và gia công tất vả các loại chăn, gối, nệm... đa dạng chất liệu. Đảm bảo sản phẩm chất lượng ổn định, xuất khẩu được qua các thị trường khó tính như nhật, pháp, mỹ...


Chất liệu vải và gòn
Kích thước
Thương hiệu

GIA CÔNG SẢN PHẨM CHĂN, GỐI, NỆM VÀ CÁC SẢN PHẨM THÔNG MINH 2 TRONG 1

1 2 »